Ideja


Kompozitne fasete, Minimalno invazivnom tehnikom odgovoriti na estetski zahtev pacijenata.

Dizajn


Kompozitne fasete su idealan izbor za rešavanje anomalija oblika, položaja i boje zuba. Pacijentkinja se obratila sa željom da dobije širi osmeh i svetlije zube. Urađene su kompozitne fasete na 9 zuba. Upotrebljen je izuzetan materijal verovatno na najbolji na tržištu 3M Filtek Ultimate Supreme A1 nijanse uz visoko poliranje postignut je željeni efekat.

Efekat


Pacijentkinja je izašla prezadovoljna prvo jer su fasete postavljene bez brušenja a o estetici ne treba trošiti reči. Što je najbitnije pri kasnijim redovnim kontrolama nije došlo do promene boje niti oštećenja faseta.